Skip navigation
Криворізький економічний інститут ДВНЗ

Вітаємо на сторінках інституційного репозитарію Криворізького економічного інституту!

Інституційний репозитарій Криворізького економічного інституту накопичує, зберігає електронні публікації та електронні версії документів (творів), створених працівниками та студентами КЕІ або іншими особами, а також надає до них постійний безкоштовний повнотекстовий доступ в мережі Інтернет

Бібліотека КЕІ

Електронні архіви України

Приклади бібліографічного опису видань для разміщення в репозитарії

Communities in DSpace

Choose a community to browse its collections.

Logo

Звіти та документи

Положення, рішення, звіти та доповіді на вченій раді інституту

Logo

Кваліфікаційні роботи студентів

магістерські, бакалаврські

Logo

Навчальні видання

Підручники, навчальні посібники, методичні вказівки

Logo

Наукові видання

Наукові статті викладачів