Skip navigation
Криворізький економічний інститут ДВНЗ

Вітаємо на сторінках інституційного репозитарію Криворізького економічного інституту!

Інституційний репозитарій Криворізького економічного інституту накопичує, зберігає електронні публікації та електронні версії документів (творів), створених працівниками та студентами КЕІ або іншими особами, а також надає до них постійний безкоштовний повнотекстовий доступ в мережі Інтернет

Бібліотека КЕІ
Авторський договір
Положення про інституційний репозитарій КЕІ
Приклади бібліографічного опису видань для разміщення в репозитарії
Електронні архіви України

Communities in DSpace

Choose a community to browse its collections.

Logo

"Вісті з економічного..."

Газета Криворізького економічного інституту

Logo

Звіти та документи

Положення, рішення, звіти та доповіді на вченій раді інституту

Logo

Кваліфікаційні роботи студентів

магістерські, бакалаврські

Logo

Навчальні видання

Підручники, навчальні посібники, методичні вказівки

Logo

Наукові видання

"Вісник КЕІ", наукові статті викладачів

Logo

Фонди бібліотеки

Бібліографічні покажчики